เมื่อใดไร้ธรรม

เมื่อใดไร้ธรรม

ก็ไร้เหตุผลแล้วใช้กำลังเจรจาเอาปริมาณตีนวัดปืนมีข้อจำกัดค้าปริมาณตีนมากปืนจะไร้ตวามหมาย

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  1

2 ความเห็น

 
อ่างขาง

เมื่อใดไร้ธรรม เมื่อนั้นก็ ป่าช้า เราดีดีนี่เอง

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  0
 
3 ส

ใช่

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  2
 • ว้าว
  4
 • เศร้า
  1