โรคร้ายอันเป็นผลพวงแห่ง “รัฐประหาร” โรคร้ายอันเป็นพิษภัยแห่งระบอบ “เผด็จการ”

โรคร้ายอันเป็นผลพวงแห่ง “รัฐประหาร” โรคร้ายอันเป็นพิษภัยแห่งระบอบ “เผด็จการ”

09.00 INDEX สิทธิชอบธรรม นิสิต นักศึกษา ชุมนุม แสดงออกทางการเมือง

https://www.matichon.co.th/politics/news_2018431

ไม่ว่าแถลงจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ไม่ว่าแถลง จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) การันตีว่าการชุมนุมในสถาบันการศึกษาเป็นสิทธิและเสรีภาพ ไม่ละเมิดกฎหมาย

ชัดเจน แจ่มแจ้ง

เท่ากับฉายให้เห็นว่า การไปปรากฏของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการชุมนุมของนักศึกษาที่ปทุมธานี พร้อมกับขอตรวจบัตรประจำตัวของ นักศึกษาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ยิ่งการเข้าจับกุมและโยนข้อหานักศึกษาที่จันทบุรีว่ากระทำความผิดพรบ.ชุมนุมในที่สาธารณะและปรับเป็นเงินจำนวนหนึ่งนั้นยิ่งไม่ถูกต้อง

ไม่ถูกต้องกับบรรทัดฐานอันมาจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ บรรทัดฐานอันมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ถามว่าแถลงอันมาจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แถลงอันมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เท่ากับเป็นการเปิด”ไฟเขียว”ให้กับการชุมนุมของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือไม่

มิได้เป็นเช่นนั้น

เพราะนี่คือความเป็นจริงอันดำรงอยู่แล้วในพรบ.การชุมนุมในที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การชุมนุมเพื่อแสดงสิทธิและเสรีภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ไม่เพียงแต่ดำรงอยู่ในรัฐธรรมนูญ หากแต่พรบ.การชุมนุมในที่สาธารณะก็เปิดกว้าง

บรรทัดฐานนี้ย่อมครอบคลุมไปถึงโรงเรียน ไม่ว่าจะที่สวนกุหลาบวิทยาลัย ไม่ว่าจะที่สตรีวิทยา ไม่ว่าจะทีบดินทรเดชา ไม่ว่าจะที่ศึกษานารี

นี่คือบรรทัดฐานอันเป็นพื้นฐานแห่งความเป็นประชาธิปไตย

หากถามว่าทั้งๆที่รัฐธรรมนูญให้สิทธิและเสรีภาพ ทั้งๆที่พรบ.การชุม นุมในที่สาธารณะเปิดช่องให้อย่างเต็มที่ แล้วเหตุใดจึงมีการสกัดและขัดขวางเกิดขึ้น

คำตอบ  1 เป็นความเคยชิน คิดว่าห้ามได้ก็ห้าม

คำตอบ 1 เป็นความต่อเนื่องจากสถานการณ์รัฐประหารที่มีอำ นาจพิเศษโดยประกาศ คำสั่งของคสช.โดยอำนาจของมาตรา 44 เปิดทางให้

ความเคยชินและความต่อเนื่องนี้จึงยังดำรงอยู่แม้จะผ่านการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 มาแล้ว

เหล่านี้คือการดำรงอยู่ของ “โรคร้าย”

โรคร้ายอันเป็นผลพวงแห่ง “รัฐประหาร” โรคร้ายอันเป็นพิษภัยแห่งระบอบ “เผด็จการ”

****

***********

*********************

 

ชาวจอมทอง-ธนบุรี ตะโกนประณาม-ขับไล่ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ซบภูมิใจไทย

https://www.matichon.co.th/politics/news_2018127

 

 

 

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0

1 ความเห็น

 
3 ส

สส.งูเห่า

โกรธแล้ว

 • love
  0
 • haha
  0
 • wow
  0
 • sad
  0